Copyright 2017 - Municipality of Gloria, Oriental Mindoro 5209

News Archive

Magsisilbing Mangyan Project Staff si G. Preddy M. Garong sa mga katutubong Mangyan para sa mga proyekto at

pangangailangang ilalapit sa Pamahalaang Bayan ng Gloria at iba pang ahensiya ng pamahalaan.
Pinagtibay ni Mayor Romeo D. Alvarez noong June 23, na maitalagang Mangyan Project Staff si Garong matapos ang one-on-one na

pakikipag-usap dito ng punong ehekutibo.
Nilinaw din ni Mayor Alvarez kay Garong ang mga tulong na ibibigay ng pamahalaang bayan, una na dito ang pagtuturo ng

kalinisan upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at maiwasan ang iba’t-ibang karamdaman.
Kamakailan lamang ay nagpatibay ng pondo ang pamahalaang bayan ayon sa iminungkahi ng Local Finance Committee ng PhP

100,000.00.
Pinagkasunduan ng mga lider Mangyan na iuukol ito sa pagbili ng kalabaw, kariton, patubig at balay-lakoy.
Si Garong ang magiging tulay at makikipag-ugnayan sa mga ulong tanggapan sa pagpa-follow-up ng mga papeles upang agad itong

nabibigyan ng atensiyon ng mga kainauukulan.
Si Preddy ay dating nanirahan sa Pam-lipaya, Loyal, Victoria. Anak nina G. Ernesto Garong at Rosie Garong. Nagtapos ng

Electronics Technology sa Filipino Academy of Scientific Trades (FAST). Si Garong ay matatagpuan sa Municipal Planning &

Development Office, lunes hanggang biyernes sa ilalim ng pamamahala ng Punong Bayan.