Copyright 2017 - Municipality of Gloria, Oriental Mindoro 5209

News Archive

“Tamang Rehistro Pananagutan   ng Bawat Pilipino”.

Ito ang tema ng pagdiriwang ng Civil Registration Month sa buong bansa, kung saan bawat munisipalidad ay magsasagawa ng libreng rehistrasyon ng mga dokumento ng kapanganakan, kamatayan, pagkamatay ng sanggol o “fetal death”, at kasal.
Ayon sa Akta Blg. 3753 o “Civil Registry Law”, ang pagpapatalang sibil ay tuloy-tuloy, palagian, at pangkalahatang pagpapatala sa isang nakalaang talaan o “civil register” ng lahat ng nangyaring panganganak, kasal o kamatayan at lahat ng mga batas na nauukol sa katayuan o estadong sibil ng tao.

Kaugnay nito, ang Pambayang Tanggapang Sibil ay nagsagawa ng isang araw na libreng rehistruhan ng kapanganakan  sa Municipal Lobby noong Pebrero 28, 2012. Dinaluhan ito ng mga panauhin mula sa Provincial Stattistics Office (PSO) na sina G. Efren C. Armonia, PSO Director at Gng. Yolanda Arellano, SCO II.

Mula sa mamamayan ng 27 barangay na sakop ng bayan ng Gloria umabot sa 670 ang kabuuang nagpatala para sa ibat-ibang mga dokumento na ipinagkaloob ng Pambayang Tanggapang Sibil ng Gloria.

Inaasahang ang aktibidad na ito ay makakatulong para sa pagpapababa o tuluyang mawala na ang may maling mga tala o datos na karaniwang nagiging problema sa mga personal o legal na transaksyon , pagkuha ng pasaporte, pag-aaral, pagkuha ng benepisyo sa paseguruhan, at iba pa.

T uloy-tuloy pa rin ang paglilingkod ng mga kawani ng Municipal Civil Registrar Office (MCRO) para sa pagsasaayos ng mga dokumento ng kapanganakan, kasal at pagkamatay.  Bukas ang  tanggapan ng MCR mula Lunes hanggang Biyernes mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon.