Copyright 2017 - Municipality of Gloria, Oriental Mindoro 5209

News Archive

Pamamahagi ng libreng binhi ang bagong programa ng Department of Agriculture para sa dry season cropping mula Nobyembre, 2008 hanggang April, 2009. Marahil ito ang dahilan kaya hinikayat ang maraming magsasaka ng palay na maging seed producer noong nakaraang taniman upang magkaroon ng sapat na paminhing palay na maganda at seeds_distribution.jpgmay mataas na kalidad.

Inatasan ni Gng. Lydia M. Cantos, Acting Municipal Agriculturist ang bawat kawani ng MAgO na isaayos ang listahan ng mga pangalan ng magsasaka sa bawat barangay na may taniman ng palay isang buwan bago ang pamamahagi ng binhi.Bawat technician ay nagpatawag ng pagpupulong sa kanilang barangay na nasasakupan para sa validation ng master list. Dito ipinaliwanag kung ano ang mga dapat gawin ng mga magsasaka upang makatanggap ng biyaya. Isang kaban (40 kls. certified seeds) bawat ektarya ang puwede lamang tanggapin ng isang nakatala sa farmers masterlist.

Ang Gloria ay mayroong 2,185.0 ektaryang tanimang tudla, 2,065.0 ektaryang irrigated at 120 ektaryang rainfed. Ang pamimigay nito ay binahagi sa 3 buwan. Noong Oktubre ay naipamahagi ang 400 kaban para sa irrigated at 55 kaban sa rainfed. Noong Nobyembre ay 338 kaban para sa irrigated at 65 kaban sa rainfed. Ngayong buwan ng Disyembre, inaasahang 381 kaban ang maipapamahagi at lahat ito ay para sa irrigated.

Sa kabuuan, tinatayang may 1, 239 bags ng binhi ang maipapamahagi para sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at may posibilidad pa na ito ay madagdagan.

766 farmer recipients ang nakinabang dito at lahat ng mga binhing ito ay galing sa mga seed producers lamang ng Gloria at hindi pa umaangkat sa mga seed producers ng mga kalapit bayan. Tinatayang mayroong sapat na binhi ang mga seed producers ng Gloria para sa mga magsasaka dito subalit ipinatigil muna ang pamamahagi dahil sa ilang mga suliranin. Hindi pa tapos ang taniman at marami pa ang nangangailangan ng binhi na lumalapit sa pambayang tanggapan ng pagsasaka.
Hangad naming maisaayos kaagad ang naging dahilan ng pagkatigil ng pamamahagi upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga hindi pa tumatanggap ng tulong na ito para sila man ay makaranas gumamit ng binhing mataas ang uri at maging masagana pa ang kanilang ani.